Spreekuur poh somatiek

Spreekuur poh somatiek

Indien u diabetes, COPD, astma, hoge bloeddruk of een hartvaatziekte heeft kunt u worden begeleid door de praktijkondersteuner somatiek (POH somatiek). De praktijkondersteuner heeft een eigen spreekuur waarin zij uitleg geeft over de aandoening,  longfunctieonderzoek  verricht, en laboratoriumonderzoek bespreekt. Zij adviseert u verder over uw medicijngebruik en over maatregelen die u zelf kunt nemen.

Er vindt een wekelijks overleg plaats tussen de huisarts en praktijkondersteuner. De controles en adviezen die door de praktijkondersteuner gegeven worden zijn gebaseerd op protocollen die door het Nederlands Huisartsen Genootschap zijn ontwikkeld. De adviezen kunt u altijd nalezen op thuisarts.nl