Spreekuur huisarts

Spreekuur huisarts

U kunt iedere werkdag een afspraak maken op het spreekuur van de huisarts . Als u een afspraak wilt maken zal de assistente u vragen wat de reden is van uw komst. Dit doet zij in opdracht van de huisarts om de urgentie van uw hulpvraag te kunnen beoordelen. Vanzelfsprekend heeft u altijd het recht de reden van uw komst niet te vermelden.

De assistente schat soms in dat u met een telefonisch advies geholpen kunt zijn. Dit gaat altijd in overleg met u. Adviezen van de assistente die betrekking hebben op uw klachten kunt u terugvinden op de site thuisarts.nl 

De geplande spreekuurtijd is 10 minuten. Als u meerdere vragen heeft of denkt meer tijd nodig te hebben kunt u dit aangeven. De assistente kan u dan een dubbele afspraak aanbieden.

De huisarts heeft iedere werkdag van 12.00-12.30 uur een telefonisch spreekuur. Tijdens dit spreekuur kunt u bellen voor het bespreken van uitslagen. Bovendien kunt u overleggen over een probleem waarvan u verwacht dat het telefonisch afgehandeld kan worden.

Indien er laboratoriumbepalingen zijn verricht ivm controles van diabetes,  hoge bloeddruk of hart en vaatziekten verzoeken wij u een afspraak te maken met de praktijkondersteuner somatiek. Zij zal de uitslagen dan uitgebreid met u doornemen.